Aby zapobiec pękaniu wielkopowierzchniowych posadzek betonowych nalezy zapewnić występowanie szczelin dylatacyjnych, których zadaniem jest skompensowanie ruchu wynikającego zarówno ze skurczu chemicznego w trakcie wiązania świeżo wylanej posadzki, jak i ruchy termiczne wynikające ze zjawiska rozszerzalności cieplnej materiałów. Długotrwałą wytrzymałość krawędzi dylatacji zapewnia zastosowanie wypełnienie szczeliny masą uszczelniającą – Flexpur 50.

Przed przystąpieniem do uszczelniania, należy przygotować szczelinę oraz jej krawędzie. W celu usunięcia z niej zanieczyszczeń stałych szczelinę należy przedmuchać, a krawędzie okleić taśmą malarską, aby ochronić je przed zabrudzeniem uszczelniaczem bądź primerem. Kolejnym etapem jest umieszczenie w szczelinie sznura dylatacyjnego o średnicy od 20do 50% większej niż szerokość szczeliny. Po umieszczeniu sznura w szczelinie można przystąpić gruntowania. Etap przygotowania podłoża zapewnia związanie szczątkowej wilgoci oraz pyłów, poprawiając przy tym znacząco adhezję masy do powierzchni betonowej. Rekomendowany do przygotowania podloża jest grunt PURprimer M, który nanosi się pędzlem na pionowe powierzchnie szczeliny. Należy zwrócić uwagę by podłoże było wolne od olejów, tłuszczów i materiałów ropopochodnych, a jego wilgotność wewnętrzna nie przekraczała 8%. Czas wysychania primera jest zależny od temperatury i zajmuję od 1 do 5 godzin. Po tym czasie można przystąpić do nakładania masy uszczelniającej Flexpur 50. Uszczelniacz nanosi się ręcznym lub pneumatycznym pistoletem, a jego naddatek zbiera szpachelką. Aby zapewnić estetykę wykonania dylatacji, ważne jest aby taśma malarska została usunięta przed utworzeniem się skóry na powierzchni szczeliwa.