Klasa reakcji na ogień (palność) pianek poliuretanowych według normy PN-EN 13501.

Klasa reakcji na ogień według PN-EN 13501 jest polską normą reakcji na ogień i ma za zadanie określić palność wyrobów budowlanych. Klasyfikacja obejmuje kategorie od A1 i A2 to najwyższe, najlepsze klasy, obejmujące najbezpieczniejsze – niepalne wyroby, które nie biorą udziału w pożarze. Klasa B obejmuje wyroby o nieco gorszych parametrach, nie ulegające rozgorzeniu podczas badania referencyjnego RCT (Room Corner Test). Klasy C, D, E obejmują wyroby, które ulegają rozgorzeniu w określonych warunkach i czasie. Natomiast klasa F to grupa najniższa, obejmująca wyroby łatwo palne, dla których nie określa się żadnych wymagań.

Pianki poliuretanowe bez okładzin posiadają zazwyczaj klasę D, E i F reakcji na ogień wg. normy PN-EN 13501.
Pianki poliuretanowe można klasyfikować również wg niemieckiej normy DIN 4102. Metoda badawcza mierzy zapalność wyrobów budowlanych po wystawieniu na ekspozycję małym ogniem.
Pianki poliuretanowe mogą uzyskać klasę B2 lub B3.

Klasa B2 – pianka po wystawieniu na ekspozycję małym płomieniem, zachowuje się tak, że płomień nie przekracza wysokości 15cm. Klasa B3 – płomień przekracza wysokość 15cm.