Niniejszym informujemy, że następujące typy dwukomponentowych pianek poliuretanowych:

– PUREX NG-0428

– PUREX NG-0440

– PUREX NG-0810NF

– PUREX NG-0808NF-B2

wprowadzone do obrotu zostały zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 – oznakowane są znakiem CE oraz wydano dla nich Deklarację Właściwości Użytkowych, a zharmonizowaną specyfikację techniczną stanowi dla nich norma  PN-EN 14315-1. W powyższej deklaracji zawarto sformułowania – bazujące na postanowieniach ww. normy – które pozwalają stwierdzić, że dla prawidłowo zaaplikowanej i użytkowanej pianki (zgodnie z Kartą Techniczną oraz Instrukcją Stosowania) poszczególne jej parametry zachowują następującą trwałość:

– reakcja na ogień nie pogarsza się przez cały okres użytkowania pianki,

– wytrzymałość na ściskanie pianki nie pogarsza się przez cały okres użytkowania pianki,

– deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła uwzględnia efekt starzenia w czasie 25 lat.

W związku z powyższym uznaje się, że podstawowe parametry pianki nie ulegną pogorszeniu szybciej niż po 25 latach jej prawidłowego użytkowania.