Dnia 22 listopada 2016 r. Polychem Systems Sp. z o. o uczestniczył w Gali Biznesu Polskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców. Częścią uroczystości było wręczenie certyfikatów potwierdzających przystąpienie do akcji “Kupuj Polskie” .

Polychem Systems włączył się do akcji i od kilku miesięcy aktywnie uczestniczy w projekcie, którego celem jest wspieranie rodzimych przedsiębiorstw. Podczas gali poruszono tematykę dotycząca sytuacji gospodarczej w kraju, zmieniających się przepisów, preferencji Klientów i korzyściach płynących ze zwiększonego udziału polskiej produkcji w krajowej gospodarce.

Dziękujemy Polskiemu Stowarzyszeniu Przedsiębiorców za zaproszenie do kampanii oraz stworzenie warunków do budowania przestrzeni wymiany doświadczeń pomiędzy firmami.