PUREX NG 0407NF B2 ELITE to dwukomponentowy system otwartokomórkowej piany natryskowej, opracowanej z myślą o jedno- i wielorodzinnym budownictwie mieszkalnym. Produkt przeznaczony jest do izolacji strychów i poddaszy, ścian, sufitów oraz podłóg.

Jakie są jej najmocniejsze strony?

  • wyjątkowa lekkość nieobciążająca konstrukcji
  • brak związków zubożających warstwę ozonową
  • baza zawierająca w składzie surowce pochodzenia roślinnego
  • niska emisyjność lotnych związków organicznych
  • niska nasiąkliwość, odporna na incydentalny kontakt z wodą

Zgodnie z oceną Instytutu Techniki Budowlanej dotyczącą emisji lotnych związków organicznych z pianki do powietrza wnętrz, system spełnia wymagania Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wymagania te spełnione są dla pomieszczeń wszystkich kategorii.

Dowiedz się więcej! –> Ulotka PUREX NG ELITE